DOLINA SOČE DOMOVEKONOMIJAKULINARIKATEHNIKAKORISTNE INFO
 
 

  Dolina reke Soče  

 

  TURIZEM
ANKARAN
BLED
BOHINJ
CELJE
IZOLA
KOBARID
Dolina Soče
Grič sv. Antona
Zgodovina
Zgodovinska pot
Znamenitosti
KOPER
LJUBLJANA
MARIBOR
MURSKA SOBOTA
NOVA GORICA
PIRAN
PORTOROŽ
POSTOJNA
PTUJ
SEČA
SEČOVLJE
SEČOVELJSKE SOLINE
STRUNJAN
Reka Soča
Izvira v osrčju Julijskih Alp, v dolini Trente in je v gornjem toku ena izmed petih naravno najbolj ohranjenih rek v Alpah. Njene vode so znane po čistosti ter modro zeleni barvi. Zgornji tok Soče je posebej priljubljen med ljubitelji veslanja na divjih vodah. Pri vasi Trnovo ob Soči sta progi za spust in slalom. Soča sodi v sam vrh evropske naravne dediščine in je ena najlepših alpskih rek. Prav pri Kobaridu se izvije iz divje soteske in se potem ob čudovitih belih prodiščih umirja in odpočije. Tolmun Otona je eden najlepših tolmunov s čudovitim prelivanjem barv reke Soče. Soča je v med Brezovim in Otonami ujeta v divjo sotesko z ogromnimi balvani in številnimi brzicami.

Smaragdno zelena reka Soča izvira izpod mogočnih sten alpskih vršacev in se prebija skozi prečudovito dolino, obdano z gorami in hribi, ter se na koncu izliva v Jadransko morje. Reka Soča je, s svojimi pritoki in čudovito pokrajino, ki jo obdaja, navdih mnogim pesnikom in nudi popolno sprostitev številnim obiskovalcem. Poleg naravne dediščine se v dolini nahaja tudi bogata zgodovinska dediščina, ki opominja in spominja na krvave dogodke prve svetovne vojne. Tu je potekala znana soška fronta, katere potek in dogodki so predstavljeni v Muzeju 1. svetovne vojne v Kobaridu. Od Herbal glamping resorta je dolina Soče (Kobarid) oddaljena 145 km oziroma 3 ure vožnje.


Izvir Soče
Izvir Soče je eden najlepših kraških izvirov v naših gorah. Vode, ki se zbirajo na območju Jalovca, Šit, Travnika in Mojstrovke, vrejo na dan iz jame s podzemnim jezercem ter skozi ozko sotesko, ki se kmalu razširi. Zaradi velikega strmca je tok Soče zelo razgiban. Pri izviru reke Soče se prične tudi 20 kilometrov dolga učna sprehajalna Soška pot.


SOŠKA DOLINA
Soška dolina je dolina, ki poteka vzdolž toka reke Soče od severozahodne Slovenije pa vse do Goriške, kjer se dolina odpre v široko ravnino. Sama dolina je nastala kot posledica delovanja Soškega ledenika. Dolina se deli na zgornjo in spodnjo Soško dolino. V dolini Soče se je v preteklosti uveljavila poselitev v obliki strnjenih vasi na robovih prodnatih teras, primernih za poljedelstvo. Med najznačilnejše tovrstne vasi spadajo Gorenje polje, Deskle, Ročinj, Morsko in Avče. Na pomembnih prometnih križiščih pa so nastala večja naselja, med katerimi sta najpomembnejša Kanal in Plave.


Spodnja soška dolina
Spodnja Soška dolina se razprostira od Mosta na Soči na severu do Solkana na jugu. Sestavljena je iz dolinskega dna in pobočij na obeh straneh doline. Na vzhodu se dviga proti zakraseli Banjški planoti, ki je najsevernejša v nizu visokih, robnih dinarskih planot. V Spodnji Soški dolini so skoncentrirana vsa večja naselja (Kanal, Anhovo, Deskle). V osrednjem delu spodnje Soške doline, med Avčami in Plavami prevladuje flišna kamninska podlaga, najti pa je tudi več trših kamnin, predvsem trdih laporjev, peščenjakov in apnenih breč, katerih ostanki se nahajajo v prsti. Zaradi take zgradbe površja ima Soča v tem delu toka z obeh strani veliko manjših pritokov, za katere je značilno, da njihove struge potekajo v smeri geoloških prelomov, ki so v tem delu pravokotni na tok reke Soče. Za fliš je značilno, da prepereva hitreje od odpornejših kamnin, zaradi česar so flišna pobočja praviloma položnejša, dolina pa je na teh mestih širša. Na območju med Mostom na Soči in Avčami ter med naseljema Plave in Solkan prevladujejo odpornejše karbonatne kamnine, zaradi česar ima rečno korito v teh delih obliko kanjona ali celo vintgarja. Za ta del je najizrazitejši pas pokarbonatnih prsti, nastalih na krednih apnencih. Na konglomeratnih terasah in holocenskih ravnicah v dolini Soče, zlasti pri Ročinju, Avčah, Desklah in Plavah, pa so se razvile rjave prsti, ki imajo zaradi dolgotrajnega obdelovanja že značilnosti antropogenih prsti. Te podlage so idealne za razvoj submediteranskega listnatega gozda.

V Spodnji Soški dolini se srečujeta sredozemski in alpski tip podnebja. Alpski tip je značilen za zimski čas, preostali del leta pa je v dolini čutiti sredozemski vpliv. Zaradi tega vpliva je v tem delu Slovenije količina padavin nad povprečjem.


Zgornja soška dolina
V Zgornjo Soško dolino spadajo trije znani kraji, Tolmin, Kobarid in Bovec. Skrajni severni del Zgornje Soške doline je Bovška kotlina, na jugu pa se dolina konča pri Mostu na Soči. Danes je osnovna dejavnost v tem delu Soške doline turizem, v preteklosti pa je bila Zgornja Soška dolina usmerjena predvsem v kmetijstvo. Poletja v dolini so prijetno topla, zime pa mile. Relief pokrajine na mestih kaže značilno podobo ledeniške doline, geološka podlaga pa je sestavljena predvsem iz karbonatnih kamnin.Soča  Soča  Soča  Soča  Soča
 

2018. Gregor Babšek. Vse pravice pridržane. Kontakt +386 (0)70 515 432 ali po elektronski pošti.